Tuesday, 31 October 2006

Kumusta Kababayan!

We now have webpages in Tagalog (Filipino). Ang mga Aklatan ng Lungsod ng Wellington ay bukas sa lahat ng mga taong naninirahan sa Lungsod ng Wellington. Ang aklatan ay mayroong mahigit sa 400,000 mga libro o mga magasin, na maaaring hiramin, at karamihan nito ay walang bayad. Maaari kayong magbasa ng mga pahayagan o mag-aral sa loob ng mga aklatan.

Read about library services, resources for adults and children, careers information, joining the library and more. For information in other languages, visit our Migrant Communities Library Guide.

No comments: